חנות רמת אביב

עיר כתובת שם חנות
רמת אביב יחזקאל שטרייכמן 6 דלייט